Üniversitemizin Tanıtım Günleri Sona Erdi

Üniversitemizin 27 Temmuz- 5 Ağustos tarihleri arasında Güres Caddesi’nde düzenlediği Siirt Üniversitesi Tanıtım Günleri sona erdi.


Siirtli vatandaşlarımıza hizmet veren, bu kapsamda günde ortalama 150-200 kişinin üzerinde vatandaşa danışmanlık sağlayan standlarımızda her fakülte ve yüksekokuldan alanında uzman öğretim elemanlarımız yer aldı.


Üniversitemizin tanıtımı faaliyetleri çerçevesinde; Üniversitemizin bölümleri, öğretim elemanlarımız, bölümler arası ÇAP (Çift Anadal) programları, Üniversitemizin fiziki yapısı, donanımları, kampüs hayatı, burs olanakları ve mezun olunduktan sonra çalışma alanları hakkında hem öğrencilere hem de velilere bilgi verildi.

Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
8 Ağustos 2022