Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru Sonuçları

2022-2023 akademik yılı için üniversitemize yurtdışından öğrenci kabul kontenjanına yapılan başvurular değerlendirilmiş olup sonuçlar başvuru portalında açıklanmıştır. Başvuru sonuçlarına ve kabul mektuplarına başvuru portalı üzerinden erişmek için TIKLAYINIZ.

Türk Vatandaşlığı’na geçmiş yabancı uyruklu öğrenciler ve ortaöğretimini yurt dışında tamamlamış Türk öğrenciler için kabul mektubu hazırlanmamış olup söz konusu öğrenciler kabul mektubu olmadan kesin kayıt yaptırabilirler.

Siirt Üniversitesi’ne yerleşenlerin kesin kayıtları 01 Ağustos 2022 – 2 Eylül 2022 tarihleri arasında Rektörlük B Blok 2. Katta bulunan Yabancı Uyruklu Daimi Öğrenci Birimi’nde gerçekleştirilecektir.

Kesin kayıt belgeleri orijinal olarak teslim edilmelidir. Fotokopi veya orijinal olmayan belgeler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Kesin kayıt evrakları arasında yer alan formların bilgisayar ortamında doldurulup çıktısı alınarak imzalanması gerekmektedir.

Yerleşen öğrencinin kendisinin veya resmi vekâletname sahibinin üniversitemize şahsen gelerek kayıt süreçlerini tamamlaması gerekmektedir. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu programlarına kesin kayıt yapılmadan önce özel yetenek sınavı yapılacağı için söz konusu programlara vekâletname ile kayıt kabul edilmemektedir.

Kesin kayıt belgeleri

1- Lise diplomasının aslı.

2- Lise diplomasının Ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği / Konsolosluğundan veya yeminli mütercimden ve noterden onaylı Türkçe örneği.

3- Not belgesi aslı.

4- Not belgesinin Ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği / Konsolosluğundan veya yeminli mütercimden ve noterden onaylı Türkçe örneği

5- Türk liselerine denk bir ortaöğretimin tamamlandığına ilişkin denklik belgesi (Denklik işlemi ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği / Konsolosluğundan veya Milli Eğitim Bakanlığınca yapılmış).

6- Süresi geçmemiş Pasaport aslı.

7- Pasaportun Ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği / Konsolosluğundan veya yeminli mütercimden ve noterden onaylı Türkçe örneği.

8- Varsa İkamet İzni Belgesi, Geçici Koruma Belgesi veya ikamet izni belgesi yerine geçen diğer belgeler.

9- 6 adet fotoğraf (4,5X6 ebadında, son altı ay içinde çekilmiş).

10- Öğrenim ücretinin ödendiğini belirten banka makbuzu (Kayıt için Koordinatörlüğümüze gelindiğinde ödeme yapılacaktır) .

11- Yükseköğrenimini sürdürmeyi sağlayacak maddi imkânı olduğuna ilişkin uluslararası geçerliliği olan bir belge veya SİÜ.FR-1473 - Yabancı Uyruklu Öğrenci Maddi Durum Beyannamesi (TIKLAYINIZ).

12- SİÜ.FR-1471 Yabancı Uyruklu Öğrenci İkamet Beyannamesi (TIKLAYINIZ).

13- SİÜ.FR-1470 Yabancı Uyruklu Öğrenci Bilgi Formu (TIKLAYINIZ).

14-Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda programlarına yerleştirilen adaylar kayıt öncesinde yetenek sınavına tabi tutulacaklardır. Yapılacak olan sınavda başarılı olmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır. Yetenek sınavına girebilmek için programlara yerleşen adayların aşağıdaki koşulların en az birisine sahip olması gerekmektedir;

a) Herhangi bir branşta en az son 3 yıl sporcu olduğuna dair lisans belgesine sahip olmak ve belgelemek,

b) Herhangi bir branşta son 5 yıl içerisinde aktif olarak müsabakalara katılmış olduğunu belgelemek,

c) Son 3 yıl lisans belgesine sahip olmayıp, ondan önceki yıllarda lisans belgesine sahip olan adayların, ulusal(kendi ülkesinde ) müsabakalara girmiş olduğunu ve varsa derecelerini belgelemek,

d) Yukarıdaki 3 maddeyi de dikkate alarak hazırlanan sporcu CV’si hazırlamak ve komisyona sunmak,

e) Ülkesini herhangi bir branşta uluslararası müsabakalarda milli sporcu olarak temsil eden ve belgeleyen adaylar için komisyon gerek gördüğü takdirde özel yetenek sınavına almadan yerleştirme yapabilir.

Dil Yeterliliği ile ilgili durumlar

Bütün programlara kabul edilen adayların kayıt olduktan sonra öğrenimlerine başlayabilmeleri için T.C. Üniversitelerine bağlı Türkçe Öğretim Merkezlerinin (TÖMER) veya Yunus Emre Enstitüsü’nün yapmış oldukları Türkçe sınavlarından yeterli puan almaları ve bunu kesin kayıt esnasında ibraz etmeleri gerekir.

Ortaöğretimini T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ve eğitim dili Türkçe olan liselerde tamamlayarak mezun olmuş (Açık Öğretim Liseleri hariç) adaylar, Türkçe yeterlilikten muaf tutularak doğrudan 1. sınıfa kayıt edilir.

Yabancı Uyruklu Öğrencilere yönelik Türkçe Muafiyet Sınavı, Siirt Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) tarafından daha sonra açıklanacak bir tarihte gerçekleştirilecektir.

Türkçesi yeterli olanlar (B2, C1 ve C2 düzeyi sertifika sahipleri) 1. sınıfa kayıt olacak ve öğrenimlerine 2022 Güz döneminde başlayacaklardır.

Türkçesi yetersiz olarak değerlendirilen öğrenciler (sertifikasız, A1, A2 ve B1 Düzeyi sertifika sahipleri) ise üniversite kayıtlarını yaptırıp iki dönem süre ile kayıt dondurarak Türkçe öğretim kurslarına yönlendirileceklerdir. (TIKLAYINIZ)

NOT 1: Türkçe yeterliliğe ek olarak öğretim dili Arapça olan İlahiyat Fakültesi İlahiyat ve İlahiyat (İ. Ö.) programlarına kayıt hakkı kazanan öğrenciler Arapça muafiyet sınavına gireceklerdir. Muafiyet sınavında başarılı olanlar 1.sınıftan başlayacak, başarılı olamayanlar ise 1 yıl Arapça hazırlık okuyacaklardır.

NOT 2:Türkçe yeterliliğe ek olarak öğretim dili İngilizce olan Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik, Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İ. Ö.), Mütercim-Tercümanlık (İngilizce), İngilizce Öğretmenliği ve İktisat (İngilizce) programlarına kayıt hakkı kazanan öğrencilerin İngilizce ulusal/uluslararası yeterlilik belgesini ilgili akademik birime sunmaları gerekmektedir. Yeterlilik belgesi bulunmayan öğrenciler ise İngilizce muafiyet sınavına gireceklerdir. Muafiyet sınavında başarılı olanlar 1. sınıftan başlayacak, başarılı olamayanlar ise 1 yıl İngilizce hazırlık okuyacaklardır.

Kayıt oldukları dönem dâhil 4. dönemin sonunda gerekli dil yeterliliklerinin tamamını belgelemeyen öğrencilerin Siirt Üniversitesi ile ilişikleri kesilir.

2022-2023 Akademik Yılı harç miktarları için TIKLAYINIZ.

Sorularınızı int@siirt.edu.tr adresine e-posta ile gönderebilir veya Facebook sayfamızdan (www.facebook.com/siuinternational) sorabilirsiniz.

Tüm öğrencilerimizin gelişmelerden haberdar olmaları için Facebook sayfamızı beğenmelerini ve Instagram (siu_int )sayfamızı takip etmesini rica ediyoruz.

BAYRAM GENÇ (0484) 212-1111 / 3493
Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulü
1 Ağustos 2022