İbrahim Hakkı Hazretleri ve Kalʿatüʿl-Üstad Paneli

“Tillo Güneş Hadisesi ve Gökyüzü Gözlem Etkinlikleri” kapsamında 22.09.2022 Perşembe günü Saat 15.00’te, Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda “İbrahim Hakkı Hazretleri ve Kalʿatüʿl-Üstad Paneli” düzenlenmiştir. Panelin moderatörlüğünü Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Abdurrahman Ece yürütmüştür. Panelist olarak katılan İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden M. Emin Bener, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri’nin tasavvufi yönü hakkında bilgi verirken Fakültemiz Coğrafya Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Adnan Alkan, İbrahim Hakkı Hazretleri’nin Işık Hadisesi olarak bilinen olayın yaşanması için yapması gereken ince hesaplamalardan ve bu işlemlerin çağının çok ötesinde olduğundan ve dolayısıyla İbrahim Hakkı’nın büyük bir gökbilimci olduğundan bahsetmiştir.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyelerimizden Dr. Talip Çukurlu ise Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri’nin edebî yönüne değinmiş, 17. yüzyıl şairlerinden Nâbî’nin şiirleri ile Marifetname’de yer alan şiirlerin benzerliği üzerinde durmuştur. Çukurlu, İbrahim Hakkı Hazretleri’nin eserlerinin çoğunu, dönemine göre sade bir Türkçe ile yazdığını söylemiş ve onun fen ilimleri ile dini ilimlerin birlikte okutulması gerektiği yönündeki görüşlerini belirterek sözlerini sonlandırmıştır.

Paydaşları; Siirt Valiliği, Siirt Belediyesi, Tillo Kaymakamlığı, Tillo Belediyesi, Siirt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, TÜBİTAK ve Türkiye Uzay Ajansı olan bu etkinlikte Üniversitemizi temsil eden öğretim üyelerimize teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Arş. Gör. HALAT AKIN (0484) 254-2073 / 2692
Fen Edebiyat Fakültesi
23 Eylül 2022