2022-2023 Akademik Yılı Yabancı Uyruklu Öğrenci 2. Yerleştirme Başvurusu

T.C.

SİİRT ÜNİVERSİTESİ

2022­2023 AKADEMİK YILI YURTDIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru Takvimi*

Başvuru Tarihleri                                                     : 20 Haziran 2022 - 17 Temmuz 2022

Başvuruların Değerlendirilmesi                              : 18 Temmuz 2022 ­ 22 Temmuz 2022

Başvuru Sonuçlarının İlan Tarihi                           : 25 Temmuz 2022

Kabul Mektuplarının Gönderilmesi                      : 29 Temmuz 2022

Kesin Kayıt Tarihleri                                               : 1 Ağustos 2022 - 2 Eylül 2022

Ek Başvuru Tarihleri                                               : 1 Ağustos 2022 - 2 Eylül 2022

Ek Başvuruların Değerlendirilmesi                        : 5 Eylül 2022 9 Eylül 2022

Ek Başvuru Sonuçlarının İlanı                                : 9 Eylül 2022

Ek Başvuru Kabul Mektuplarının Gönderilmesi: 9 Eylül 2022

Ek Başvuru Kesin Kayıt Tarihi                              : 12 Eylül 2022- 21 Ekim 2022

 

Not: 7 Ekim 2022 tarihinden sonra kayıt yaptıran öğrenciler arasında dil seviyesinin ana programındaki eğitime başlamaya yeterli olduğunu belgeleyen öğrencilere kayıt dondurma seçeneği sunulacak ve talepleri doğrultusunda kayıtları, eğitim öğretime 2023 Bahar döneminde başlayacak şekilde dondurulacaktır.

 

Siirt Üniversitesi başvuru takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

 

Vize sürecinin uzaması, lise mezuniyet sınavlarının gecikmesi veya seyahat kısıtlamasından dolayı söz konusu tarihlerde kesin kayıt yaptıramayan öğrencinin; durumunu kayıt tarihleri sırasında int@siirt.edu.tr adresine e-posta göndererek beyan etmesi ve kayıt yaptırmaya geldiğinde beyanını kanıtlayıcı belgeler sunması halinde; 21 Ekim 2022 tarihine kadar kayıt yaptırmak koşulu ile kesin kayıt hakkı saklı tutulur.

I.             GENEL KOŞULLAR

Başvuracak Adaylar:

a) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

1) Yabancı uyruklu olanların, (Türkiye’deki ortaöğretim (lise) kurumlarında eğitim görenlerin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılından önce kayıt yaptırmış olmaları şartıyla [Elçilik okulları, MOBİS sisteminde yer alan Milletlerarası özel öğretim kurumları ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen proje çerçevesinde ülkemize getirilen yabancı uyruklular hariç])

2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ile Türk vatandaşlığını kaybedenlere talepleri halinde verilen mavi kart sahibi olduklarını belgeleyenlerin (Türkiye’deki ortaöğretim (lise) kurumlarında eğitim görenlerin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılından önce kayıt yaptırmış olmaları şartıyla) (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu’nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)

3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların (Türkiye’deki ortaöğretim (lise) kurumlarında eğitim görenlerin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılından önce kayıt yaptırmış olmaları şartıyla)

4) a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvuru yapabileceğine”

     b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) başvuru yapabilmelerine,

5) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların

başvurularının kabul edilmesi,

b) Adaylardan

1) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,

2) K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını (lise) K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

3) a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (a maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç)

4) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

5) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyrukluların

6) Türkiye’deki ortaöğretim kurumlarına 2022-2023 eğitim ve öğretim yılından itibaren kayıt yaptıracak KKTC vatandaşları ve TC vatandaşlığından çıkanlar/Mavi Kartlılar ile yabancı uyrukluların (elçilik okulları ve MOBİS sisteminde yer alan Milletlerarası özel öğretim kurumları ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen proje çerçevesinde ülkemize getirilen yabancı uyruklular hariç)

başvurularının kabul edilmemesi,

II.           BAŞVURU ŞARTLARI

2022­-2023 Eğitim - Öğretim yılı için adayların aşağıdaki tabloda belirtilen şartlardan en az birini sağlamaları gereklidir.

 

Tablo 1. Başarı Şartı Tablosu

 

S.NO

 

SINAV VEYA DİPLOMA TÜRÜ

 

BAŞARI ŞARTI

1

SİUYÖS

SİÜYÖS’ten en az 40 puan

2

SAT 1 sınavı

En az 1000 toplam puan ve en az 500 matematik puanı almak.

3

GCE ( A level )sınavı

En az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere en az 3 konuda A seviyesine sahip olmak.

4

Ürdün ve Filistin'de yapılan Tawjihi

sınavları

Fen dalında (Scientific Stream) tüm derslerden alınan sınav not ortalaması en az 75 olmak.

5

Uluslararası Bakalorya diploması

Diploma notu en az 25 olmak.

6

Irak Al-Edadiyah

En az 70 puan almak.

7

ABITUR sınavı

En fazla 4 puan almak.

8

ACT ( Amerikan College Test ) sınavı

Fen (Science reasoning), matematik(math) ve toplam puan olarak en az 21 puan almak.

9

Lübnan'da yapılan Bakalorya (Baccalaureat Libanais) sınavı

Fen dalında (Scientific Stream) diploma notu 100 üzerinden en az 65 olmak.

10

Çin Halk Cumhuriyeti'nde yapılan

Üniversite giriş sınavı (Gaokao)

Başvurulan programın puan türünde 750 üzerinden en az 480 puan almak

 

11

Suriye'de yapılan Al-Shahada -Al Thanawiyya(Baccalaureante) sınavı

Fen dalında (Scientific Stream) 240 üzerinden, Mühendislik Fakültesi bölümleri için en az 170, eşit ağırlıklı puana göre öğrenci alan sözel bölümler için en az 160 puan, sosyal puana göre öğrenci kabul eden bölümler için sözel bölümlerden en az 150 puan almak.

12

İran'da lise diploma notu ( Diplome Debirestan)

Ortalaması en az 13/20 ve Pişdaneşgahi bitirme notu en az 13/20

13

TQDK sınavı ( Azerbaycan Üniversite Giriş Sınavı

En az 300/700 puan.

14

TÜBİTAK'ın tanıdığı ve katıldığı

Uluslararası bilim olimpiyatları

Altın, gümüş ve bronz madalya almış olmak.

15

Libya'da yapılan Al-Shahada-Al

Thanawiyya(Baccalaureate) sınavı

Fen dalında (Scientific Stream) 240 üzerinden, Mühendistik Fakültesi bölümleri için en az

185, diğer bölümler için en az 170 puan almak

16

Orta öğretim puanı ile gelen adaylar

Tam notun en az %60'ına sahip olmak

17

Bu listede yer almayan ve üniversite tarafından kabul edilecek diğer sınavlar

Üniversite tarafından başarılı olarak değerlendirilmek.

 

III.            BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

1) Başvuru Formu. Başvuru sistemine giriş için TIKLAYINIZ.

2) Lise diploması

3) Lise not dökümü

4) Pasaport  veya kimlik belgesi

5) Vesikalık fotoğraf (4,5 x 6 cm ebadında son altı ay içinde önden çekilmiş)

6) Varsa engel durum belgesi

7)  Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek sınavına girebilmeleri için gerekli şartlar

a)   Herhangi bir branşta en az son 3 yıl sporcu olduğuna dair lisans belgesine sahip olmak ve belgelemek,

b)   Herhangi bir branşta son 5 yıl içerisinde aktif olarak müsabakalara katılmış olduğunu belgelemek,

c)   Son 3 yıl lisans belgesine sahip olmayıp, ondan önceki yıllarda lisans belgesine sahip olan adayların, ulusal (kendi ülkesinde)  müsabakalara girmiş olduğunu ve varsa derecelerini belgelemek,

d)   Yukarıdaki 3 maddeyi de dikkate alarak hazırlanan sporcu CV’si hazırlamak ve komisyona sunmak,

e)   Ülkesini herhangi bir branşta uluslararası müsabakalarda milli sporcu olarak temsil eden ve belgeleyen adaylar için komisyon gerek gördüğü takdirde özel yetenek sınavına almadan yerleştirme yapabilir.

 

IV.         BAŞVURU TARİHİ VE YERİ

 

Bütün başvurular, online başvuru sisteminden ve istenilen belgeler ile birlikte yukarıda belirtilen takvim dâhilinde aşağıda verilen çevrimiçi bağlantı üzerinden yapılır.

 

ONLİNE BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

 

V.             BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRMESİ

 

Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmesi sadece Siirt Üniversitesi’nin yetkisindedir. Siirt Üniversitesi kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez. Eksik belgesi olan adaylar değerlendirmeye alınmaz. Sonuçlar yukarıda belirtilen takvim dâhilinde www.siirt.edu.tr adresinde başvuru portalı üzerinden duyurulacaktır.

 

Adaylar ilan edilen kontenjanlardan başvurma hakkı bulunduğu ve sıralamasını da belirttiği, en fazla beş tercih yapabilir.

 

Kabul edilen öğrenciler yükseköğrenimlerini sürdürmeyi sağlayacak maddi imkânı olduğuna ilişkin uluslararası geçerliliği olan resmi bir belge ile belgelendirmek zorundadırlar.

 

Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, kabul mektubunda yazılan gerekli belgelerle Üniversite tarafından belirlenen tarihler arasında kayıt yaptırmak zorundadırlar. İlan edilen kayıt süresi içinde kaydını yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybetmiş sayılırlar.

 

VI.              KESİN KAYIT TARİHLERİ, BELGELER ve ÖĞRENİM ÜCRETİ

 

Üniversiteye yerleşenlerin kesin kayıtları yukarıda belirtilen tarihler arasında ilgili Rektörlük Binası 2. Katında bulunan Yabancı Uyruklu Daimî Öğrenci Birimi tarafından yapılacaktır.

Kesin kayıt belgeleri

1- Lise diplomasının aslı.

2- Lise diplomasının Ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği / Konsolosluğundan veya yeminli mütercimden ve noterden onaylı Türkçe örneği.

3- Not belgesi aslı.

4- Not belgesinin Ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği / Konsolosluğundan veya yeminli mütercimden ve noterden onaylı Türkçe örneği

5- Türk liselerine denk bir ortaöğretimin tamamlandığına ilişkin denklik belgesi (Denklik işlemi ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği / Konsolosluğundan veya Milli Eğitim Bakanlığınca yapılmış).

6- Süresi geçmemiş Pasaport aslı.

7- Pasaportun Ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği / Konsolosluğundan veya yeminli mütercimden ve noterden onaylı Türkçe örneği.

8- Varsa İkamet İzni Belgesi, Geçici Koruma Belgesi veya ikamet izni belgesi yerine geçen diğer belgeler.

9- 6 adet fotoğraf (4,5X6 ebadında, son altı ay içinde çekilmiş).

10- Öğrenim ücretinin ödendiğini belirten banka makbuzu (Kayıt için Koordinatörlüğümüze gelindiğinde ödeme yapılacaktır) .

11- Yükseköğrenimini sürdürmeyi sağlayacak maddi imkânı olduğuna ilişkin uluslararası geçerliliği olan bir belge veya SİÜ.FR-1473 - Yabancı Uyruklu Öğrenci Maddi Durum Beyannamesi (TIKLAYINIZ).

12- SİÜ.FR-1471 Yabancı Uyruklu Öğrenci İkamet Beyannamesi (TIKLAYINIZ).

13- SİÜ.FR-1470 Yabancı Uyruklu Öğrenci Bilgi Formu (TIKLAYINIZ).

14-Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda programlarına yerleştirilen adaylar kayıt öncesinde yetenek sınavına tabi tutulacaklardır. Yapılacak olan sınavda başarılı olmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır. Yetenek sınavına girebilmek için programlara yerleşen adayların başvurularını destekleyici belgeleri sunmaları gerekmektedir.

Dil Yeterliliği ile ilgili durumlar

Bütün programlara kabul edilen adayların kayıt olduktan sonra öğrenimlerine başlayabilmeleri için T.C. Üniversitelerine bağlı Türkçe Öğretim Merkezlerinin (TÖMER) veya Yunus Emre Enstitüsü’nün yapmış oldukları Türkçe sınavlarından yeterli puan almaları ve bunu kesin kayıt esnasında ibraz etmeleri gerekir.

Ortaöğretimini T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ve eğitim dili Türkçe olan liselerde tamamlayarak mezun olmuş (Açık Öğretim Liseleri hariç) adaylar, Türkçe yeterlilikten muaf tutularak doğrudan 1. sınıfa kayıt edilir.

Yabancı Uyruklu Öğrencilere yönelik Türkçe Muafiyet Sınavı, Siirt Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) tarafından daha sonra açıklanacak bir tarihte gerçekleştirilecektir.

Türkçesi yeterli olanlar (B2, C1 ve C2 düzeyi sertifika sahipleri) 1. sınıfa kayıt olacak ve öğrenimlerine 2022 Güz döneminde başlayacaklardır.

Türkçesi yetersiz olarak değerlendirilen öğrenciler (sertifikasız, A1, A2 ve B1 Düzeyi sertifika sahipleri) ise üniversite kayıtlarını yaptırıp iki dönem süre ile kayıt dondurarak Türkçe öğretim kurslarına yönlendirileceklerdir. (TIKLAYINIZ)

NOT 1: Türkçe yeterliliğe ek olarak öğretim dili Arapça olan İlahiyat Fakültesi İlahiyat ve İlahiyat (İ.Ö.) programlarına kayıt hakkı kazanan öğrenciler Arapça muafiyet sınavına gireceklerdir. Muafiyet sınavında başarılı olanlar 1.sınıftan başlayacak, başarılı olamayanlar ise 1 yıl Arapça hazırlık okuyacaklardır.

NOT 2:Türkçe yeterliliğe ek olarak öğretim dili İngilizce olan Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik, Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İ.Ö.), Mütercim-Tercümanlık (İngilizce), İngilizce Öğretmenliği ve İktisat (İngilizce) programlarına kayıt hakkı kazanan öğrencilerin İngilizce ulusal/uluslararası yeterlilik belgesini ilgili akademik birime sunmaları gerekmektedir. Yeterlilik belgesi bulunmayan öğrenciler ise İngilizce muafiyet sınavına gireceklerdir. Muafiyet sınavında başarılı olanlar 1. sınıftan başlayacak, başarılı olamayanlar ise 1 yıl İngilizce hazırlık okuyacaklardır.

Kayıt oldukları dönem dâhil 4. dönemin sonunda gerekli dil yeterliliklerinin tamamını belgelemeyen öğrencilerin Siirt Üniversitesi ile ilişikleri kesilir.

2022-2023 Akademik Yılı harç miktarları için TIKLAYINIZ.

Sorularınızı int@siirt.edu.tr adresine e-posta ile gönderebilir veya Facebook sayfamızdan (www.facebook.com/siuinternational) sorabilirsiniz.

Tüm öğrencilerimizin gelişmelerden haberdar olmaları için Facebook sayfamızı beğenmelerini ve Instagram (siu_int )sayfamızı takip etmesini rica ediyoruz.

 

 

Lisans Programları

Süre (Yıl)

Kontenjan

Eğitim Fakültesi

 

 

     Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

4

25

     Fen Bilgisi Öğretmenliği

4

15

     İlköğretim Matematik Öğretmenliği

4

25

     Sınıf Öğretmenliği

4

25

     Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

4

25

     Türkçe Öğretmenliği

4

25

     İngilizce Öğretmenliği

4

30

Fen-Edebiyat Fakültesi

 

 

     Coğrafya

4

30

     Sosyoloji

4

25

     Tarih

4

30

     Tarih (İÖ)

4

25

     Türk Dili ve Edebiyatı

4

30

     Kimya

4

30

     Matematik

4

30

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 

 

     İktisat

4

10

     İktisat (İngilizce)

4

30

     İşletme

4

30

     Maliye

4

15

     Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

4

10

     Sosyal Hizmet

4

25

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

 

 

     Mimarlık

4

40

     Şehir ve Bölge Planlama

4

40

İlahiyat Fakültesi

 

 

     İlahiyat

4

54

     İlahiyat (İÖ)

4

50

Mühendislik Fakültesi

 

 

     Bilgisayar Mühendisliği

4

20

     Elektrik-Elektronik Mühendisliği

4

30

     İnşaat Mühendisliği

4

20

     Gıda Mühendisliği

4

30

     Kimya Mühendisliği

4

30

Veteriner Fakültesi

 

 

     Veteriner Hekimliği

5

35

Ziraat Fakültesi

 

 

     Bahçe Bitkileri

4

10

     Bitki Koruma

4

13

     Biyosistem Mühendisliği

4

30

     Tarım Ekonomisi

4

20

     Tarla Bitkileri

4

10

     Peyzaj Mimarlığı

4

10

     Tarımsal Biyoteknoloji

4

30

     Zootekni

4

30

Not: (İÖ) İkinci Öğretim

 

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

 

 

     Hemşirelik

4

40

     Hemşirelik (İÖ)

4

30

     İş Sağlığı ve Güvenliği

4

15

Yabancı Diller Yüksekokulu

 

 

     Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)

4

35

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

 

 

     Antrenörlük Eğitimi

4

25

     Antrenörlük Eğitimi (İÖ)

4

20

     Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

4

20

     Spor Yöneticiliği

4

25

     Spor Yöneticiliği (İÖ)

4

20

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

 

 

     Rekreasyon Yönetimi

4

20

Not: (İÖ) İkinci Öğretim

 

 

 

Önlisans Programları

Süre (Yıl)

Kontenjan

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

 

 

     Diyaliz

2

30

     Fizyoterapi

2

35

     İlk ve Acil Yardım

2

35

     İlk ve Acil Yardım (İÖ)

2

30

     Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

2

30

     Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ)

2

30

     Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

2

33

     Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ)

2

30

     Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

2

33

     Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ)

2

30

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

 

 

     Aşçılık

2

30

     Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

2

20

     Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)

2

15

     Çağrı Merkezi Hizmetleri

2

20

     Çocuk Gelişimi

2

40

     Çocuk Gelişimi (İÖ)

2

30

     Geleneksel El Sanatları

2

13

     İşletme Yönetimi

2

15

     Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

2

20

     Sosyal Hizmetler

2

20

     Sosyal Hizmetler (İÖ)

2

20

     Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce)

2

20

     Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) (İÖ)

2

20

     Yerel Yönetimler

2

15

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

 

 

     Bilgisayar Programcılığı

2

20

     Elektrik

2

15

     Gıda Teknolojisi

2

15

     İnşaat Teknolojisi

2

15

     İnşaat Teknolojisi (İÖ)

2

15

     Kimya Teknolojisi

2

10

     Makine

2

15

     Özel Güvenlik ve Koruma

2

15

     Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik

2

15

Eruh Meslek Yüksekokulu

 

 

     Çocuk Gelişimi

2

20

     Harita ve Kadastro

2

20

     Sosyal Hizmetler

2

30

Kurtalan Meslek Yüksekokulu

 

 

     Bankacılık ve Sigortacılık

2

20

     Maliye

2

15

     Posta Hizmetleri

2

30

     Sosyal Hizmetler

2

20

Not: (İÖ) İkinci Öğretim

BAYRAM GENÇ (0484) 212-1111 / 3493
Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulü
2 Ağustos 2022