Yayınlayan

Siirt Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Siirt, TÜRKİYE

 

Sahibi

Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi Adına, Dekan

Prof. Dr. Galip BAKIR

 

Yayın Dili

Türkçe / İngilizce

 

Yayım Aralığı

Yılda iki kez yayınlanır

 

Yayın Türü

Süreli yayın

 

Basımevi Adresi

Siirt Çelik Matbaa

Bahçelievler Mah., 1406. Sk., No: 3/3, Merkez, Siirt, TÜRKİYE

 

 

Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi

Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi

 Kezer Yerleşkesi, Kezer/Siirt, TÜRKİYE

 

Turkish Journal of Agricultural Research

Siirt University Faculty of Agriculture

Campus of Kezer, Kezer/Siirt, TURKEY