Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi

Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi

 Kezer Yerleşkesi, C Blok , Kezer-Siirt/TÜRKİYE

 

http://dergi.siirt.edu.tr

adreslerinden dergiye ilişkin bilgilere ve makalelerin tam metnine ulaşılabilir

 

E-posta: ttadeditor@siirt.edu.tr

Telefon: 0 484 223 12 24 / 2809

 

Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi

Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi

 Kezer Yerleşkesi, Kezer/Siirt, TÜRKİYE

 

Turkish Journal of Agricultural Research

Siirt University Faculty of Agriculture

Campus of Kezer, Kezer/Siirt, TURKEY