Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından yayınlanan bilimsel ve akademik bir dergi olup; Bahçe Bitkileri, Tarla Bitkileri, Bitki Koruma, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Tarım Ekonomisi, Tarım Makinaları, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Tarımsal Biyoteknoloji ve Zootekni alanları başta olmak üzere tüm tarımsal alanlarda yürütülen çalışmalardan üretilen orijinal makaleleri yayınlamaktadır. Ayrıca, özel öneme sahip güncel konulardaki derlemelere de yer verilmektedir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.

 

Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi hakemli bir dergi olup, yılda iki sayı olarak yayınlanır.

 

 

Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi

Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi

 Kezer Yerleşkesi, Kezer/Siirt, TÜRKİYE

 

Turkish Journal of Agricultural Research

Siirt University Faculty of Agriculture

Campus of Kezer, Kezer/Siirt, TURKEY