Baş Editör, Yazı İşleri Sorumlusu

  Yrd. Doç. Dr. Mehmet Arif ÖZYAZICI

  Siirt Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Siirt, TÜRKİYE

 

Editör Yardımcısı

  Yrd. Doç. Dr. Mustafa Cemal ÇİFTÇİ

  Siirt Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Siirt, TÜRKİYE

 

Yayın Kurulu

  Prof. Dr. Murat ERMAN, Siirt Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Siirt, TÜRKİYE

  Doç. Dr. Emine KARADEMİR, Siirt Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Siirt, TÜRKİYE

  Yrd. Doç. Dr. Ali Beyhan UÇAK, Siirt Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Siirt, TÜRKİYE

  Yrd. Doç. Dr. Arzu ÇIĞ, Siirt Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Siirt, TÜRKİYE

  Yrd. Doç. Dr. Fatih ÇIĞ, Siirt Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Siirt, TÜRKİYE

  Yrd. Doç. Dr. Halit Seyfettin ATLI, Siirt Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Siirt, TÜRKİYE

  Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ARSLAN, Siirt Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Siirt, TÜRKİYE

  Yrd. Doç. Dr. Mine PAKYÜREK, Siirt Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Siirt, TÜRKİYE

  Yrd. Doç. Dr. Muhammet Ali KARA, Siirt Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Siirt, TÜRKİYE

  Yrd. Doç. Dr. Nazire MİKAİL, Siirt Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Siirt, TÜRKİYE

  Yrd. Doç. Dr. Nizamettin TURAN, Siirt Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Siirt, TÜRKİYE

  Yrd. Doç. Dr. Yusuf AYDIN, Siirt Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Siirt, TÜRKİYE

 

 

Danışma Kurulu

  Adem Emin ANLARSAL, Çukurova Üniversitesi, Adana, TÜRKİYE

  Ali KAYGISIZ, Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş, TÜRKİYE

  Amin BABAYEV, Azerbaijan State Agrarian University, Ganja, AZERBAIJAN

  Cafer TURGUT, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, TÜRKİYE

  Cemalettin Yaşar ÇİFTÇİ, Ankara Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE

  Emine BAYRAM, Ege Üniversitesi, İzmir, TÜRKİYE

  Erkan BOYDAK, Bingöl Üniversitesi, Bingöl, TÜRKİYE

  Erkut PEKŞEN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun, TÜRKİYE

  Evgeny SHEIN, Lomonosov Moscow State University, Moscow, RUSSIA

  Fatih SEYİS, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize, TÜRKİYE

  Fazlı ÖZTÜRK, Ankara Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE

  Gölgen Bahar, ÖZTEKİN Ege Üniversitesi, İzmir, TÜRKİYE

  Gültekin ÖZDEMİR, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, TÜRKİYE

  Hasan ÜLKER, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, TÜRKİYE

  Himmet TEZCAN, Uludağ Üniversitesi, Bursa, TÜRKİYE

  Işık TEPE, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, TÜRKİYE

  İbrahim YILDIRIM, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, TÜRKİYE

  İlknur AYAN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun, TÜRKİYE

  İsmail KESKİN, Selçuk Üniversitesi, Konya, TÜRKİYE

  Kadriye KALINBACAK, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Ankara, TÜRKİYE

  Marketa MİHALİKOVA, Czech University of Life Sciences, Prague, CZECH REPUBLIC

  Mustafa Ercan ÖZZAMBAK, Ege Üniversitesi, İzmir, TÜRKİYE

  Orhan DENGİZ, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun, TÜRKİYE

  Resul GERÇEKÇİOĞLU, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat, TÜRKİYE

  Serra HEPAKSOY, Ege Üniversitesi, İzmir, TÜRKİYE

  Taşkın ÖZTAŞ, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, TÜRKİYE

  Yüksel TÜZEL, Ege Üniversitesi, İzmir, TÜRKİYE

 

 

 

 

 

Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi

Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi

 Kezer Yerleşkesi, Kezer/Siirt, TÜRKİYE

 

Turkish Journal of Agricultural Research

Siirt University Faculty of Agriculture

Campus of Kezer, Kezer/Siirt, TURKEY